เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและเสริมสร้างช่องทางพิเศษให้กับการก้าวผ่าน
ในสถานะการณ์ที่ทุกๆท่านกำลังเผชิญกับผลกระทบจาก โควิด-19

จึงเกิดเป็นโครงการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือให้กับท่านที่กำลังเดือดร้อนในขณะนี้
รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับท่านที่มีจิตเมตตาที่พร้อมแบ่งปันให้กับสังคม


พรรคพลังปวงชนไทย โดยท่านนิคม บุญวิเศษ
จึงขอเป็นหนึ่งในกองกำลังส่วนเสริมที่พร้อมประสานงานและช่วยเหลือเบื้องต้นเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


www.thaipeoplepowerparty.com