ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ ให้ก้าวไปอย่างยั่งยืน ชื่นมื่นราบรื่นดี
ขอความมั่งมี สุขสันต์สุขขี มีมงคลชัย
ตลอดปีและตลอดไป
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินThaipeoplepowerparty.com